APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Pažink, tyrinėk, atrask
spausdinti
Lietuva - mano šalis

Lietuva - mano šalis - tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė mokymo priemonė, skirta integruotai mokyti istorijos, literatūros ir Lietuvos kultūros 2–4 klasėse. Priemonė taip pat yra suderinta su interaktyviosiomis lentomis.

SMP "Lietuva - mano šalis"  sudaro du skyriai: Lietuvos istorija bei Lietuva ir kaimynai.

LIETUVOS ISTORIJA
 Tai
interaktyvi laiko juosta, kuria galima keliauti nuo ledynmečio iki dabartinių laikų. Slenkant amžiams, mokinys gali stebėti, kaip kinta Lietuvos sienos, kas svarbaus vyksta. Sustojus pasirinktame amžiuje, galima pasižiūrėti animuotus pasakojimus apie pagrindinius to meto įvykius, žaisti žaidimus, keliauti labirintais, dėlioti dėliones, spręsti kryžiažodžius ar atlikti užduotis.

Skyriaus pasakojimai:

200 a. pr. Kr. - Ledynmetis.
110 a. pr. Kr. - Pirmieji žmonės.
XVII a. pr. Kr. - Akmens amžius.
XVI a. pr. Kr. - Žalvario amžius.
V a. pr. Kr. - Geležies amžius.
X-XII a. - Apuolės paminėjimas. Lietuvos paminėjimas.
XIII a. - Karalius Mindaugas. Pagonybė.
XIV a. - Vilniaus įkūrimas. Algirdas. Krėvos sutartis. Švietimas.
XV a. - Vytautas. Žalgirio mūšis.
XVI a. - Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė. Pirmoji lietuviška knyga. Liublino unija. Vilniaus universitetas.
XVII a. - Vėlesni valdovai.
XVIII a. - Lietuva netenka valstybingumo.
XIX a. - Napoleonas Bonapartas. Sukilimai. Tautinis atgimimas. "Aušra" ir "Varpas".
XX a. - I pasaulinis karas. Tarpukario Lietuva. II pasaulinis karas. Sovietų Lietuva.
XXI a. - Lietuva vėl laisva. Sausio 13 - oji. Pastarieji dešimtmečiai.
                                   
LIETUVOS KAIMYNAI

Lietuvos kaimynai. Mokiniams pristatomas trumpas pasakojimas apie valstybes - Lietuvos kaimynes.

Lietuvos regionai. Šiame poskyryje
Lietuva išskirstoma į etnografinius regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Suvalkiją ir Dzūkiją. Supažindinama su to krašto vyrų bei moterų tautiniais rūbais, gyvenamaisiais namais. Čia mokiniai gali paklausyti to krašto tarme sekamų liaudies pasakų:

Aukštaičių -  "Lekiantis laivas", "Lapė, strazdelis ir vorna", "Vargšas ir besotis";
Žemaičių -  "Kaip gaidelis pono dvarą griovė";
Suvalkiečių - "Mikė kvailutis";
Dzūkų - "Kaip vilkas užsimanė duonos išsikepti".

Senovės baltai. Čia kalbama apie senovės baltų gentis, pagonių dievus - Praamžį, Perkūną, Gabiją, Žemyną, Medeiną, Laimą, Austėją, Kauką.

Sostinės ir simbolika. Supažindinama su Lietuvos valstybės simboliais - vėliava, herbu, himnu, video siužetuose pasakojama apie Lietuvos sostines - Vorutą, Kernavę, Trakus, Kauną, Vilnių.

Žaidimai. Mokiniai parenka tam tikrus būdingus etnografiniams regionams tautinius rūbus, dėlioja dėlionę "Etnografiją", remiantis gediminaičių dinastijos geneologijos medžiu, pasiūloma sudaryti savo giminės medį.