APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Pažink, tyrinėk, atrask
spausdinti
Geografija žingeidiems

Skaitmeninė mokymosi priemonė (SMP) "Geografija" skirta 6 klasės mokiniams. Tačiau ja gali naudotis ir pradinių klasių mokytojai, ruošdamiesi pasaulio pažinimo pamokoms bei gabesnieji, žingeidūs pradinukai. Čia pateikiame ir nuorodų į įvairius geografinius žaidimus, naudingas internetines svetaines, kurios praplės mokinių ir mokytojų geografines žinias. 


SMP Geografija VI klasei. Pradinėse klasėse  tekstine priemonės informacija galėtų naudotis  mokytojas, o mokiniams bus įdomios ir reikšmingos kitos informacinės raiškos priemonės - nuotraukos, video siužetai.   

Priemonę  sudaro 30 pamokų. Kiekviena pamoka susideda iš šių dalių: teksto, žodynėlio, iliustracijų, testo, animacijos, video. Visos SMP pamokos sugrupuotos į aštuonias temas, kurių kiekviena turi po vieną papildomą užduotį bei žaidimą.


                     

Animacija – vienas didžiausių šios priemonės privalumų. Ji mokytojams suteikia puikias galimybes vaizdžiai ir žaismingai pademonstruoti įvairius geografinius procesus, o mokiniams – pasijausti vaizduojamų situacijų veikėjais.
Video siužetai nukels į pamokose minimas Lietuvos ir pasaulio vietoves.
Prie pamokų pateikiama papildoma medžiaga, kuri leis rasti dar daugiau informacijos nagrinėjama tema. 

Naudojant priemonę pradinėje mokykloje siekiame sudominti mokinius, paįvairinti pamokas, lavinti kritinį mąstymą, formuoti  mokinių visuminį pasaulio suvokimą, o taip pat  padėti geriau įsisavinti pasaulio pažinimo kurso sričių: žmonių gyvenimas kartu, žmonių gyvenamoji aplinka, žmogus ir gyvoji gamta, žmogus ir negyvoji gamta ugdymo turinį, lavinti mokinių informacijos paieškos bei atrankos, tyrinėjimo bei sisteminimo įgūdžius. 

Lentelėje pateikiame priemonės turinį, kurios atitinka ar papildo ir pradinių klasių pasaulio pažinimo ugdymo turinį. Pristatoma pamokos tema, iliustracijos, video siužetas, bendra temos užduotis bei žaidimas. Mokymosi objektus, paryškintus kita spalva - galima peržiūrėti. 
Pradinėje mokykloje priemonės "Geografija"  siūlomų testų pradinėje mokykloje nenaudojame, kadangi jie tikrina šeštokų mokinių žinias, terminų supratim

 

Priemonės veikia naudojant Internet Explorer interneto naršyklę.

 

 

 

Tema. Pamoka 

Video siužetai 

 I.

I tema. Geografija
Užduotis: Kelionė aplink pasaulį (testas)
Žaidimas: Kur kieno gimtinė

 

 1.

 Kas yra geografija ? liustracijos

Magelano kelionė aplink pasaulį (Žemė apvali)

 2.

 Kambario geografija. Iliustracijos

 Gaubliuko pasaka

 II.

II tema. Žemė erdvėje
Užduotis: Saulės sistema
Žaidimas:  Saulės sistema (sudėlioti iš eilės planetas)

 

 3.

 Žemė erdvėje Iliustracijos

 Pasaka apie Visatos sukūrimą

 III.

III tema. Su kompasu ir žemėlapiu
Užduotis: Ar aš moku orientuotis? (surast danguje Grįžulo ratus) 
Žaidimas: Atspėk kur planas

 

 4.

 Pasaulio kryptys, kompasas, azimutas.  Iliustracijos

 Kaip pasidaryti kompasą

 5.

 Orientavimosi būdai. Iliustracijos

 Orientuojuosi ir be kompaso

 6.

 Planas. Iliustracijos

Nuo žemynuko iki Vilniaus (Komp.žemėlapis)

 7.

 Žemės paviršiaus vaizdavimas. Iliustracijos

Žemės paviršiaus vaizdavimas (Dienovidžiai ir lygiagretės)

 8.

 Žemės vardai. Iliustracijos

 Kaip mus atrasdavo (Žemių atradimai)

 9.

 Galvok ieškok sukurk (geograf.informac.sistemos)  Iliustracijos

 Pamoka apie Lietuvos upes (MKP Akis)

 10.

 Žemės forma ir dydis. Iliustracijos

 Žemė – ne blynas (Žemė apvali)

 IV.

IV tema. Žemės gelmės 
Užduotis: Vidinė Žemės sandara ir paviršius (sudėlioti sluoksnių pavadinimus)
Žaidimas: Žemės paviršius (sudėlioti vandenynų, žemynų, kalnų pavadinimus

 

 11.

 Vidinė Žemės sandara. Iliustracijos

 Žemės vidus

 12.

 Žemės paviršius ir jo kaita. Iliustracijos

Žemynai juda (Kaip susiformavo žemynai)

 13.

 Žemės drebėjimai ir ugnikalniai. Iliustracijos

 Ugnikalnio išsiveržimas

 14.  Lietuvos paviršius. Iliustracijos  Paskutinis ledynmetis (Lietuvos paviršiaus susiformavimas)
 V. V tema: Oro erdvė
Užduotis: Orai (Išanalizuoti temperatūrų ir kritulių lenteles)
Žaidimas: Krituliai
 
 15.  Atmosfera ir jos savybės. Iliustracijos  Ciklonas, anticiklonas ir brizas
 16.  Temperatūra ir krituliai. Iliustracijos Vandens apytakos ratas ir debesų susidarymas
 17.  Lietuvos orai. Orų numatymas.
Iliustracijos
Čia Lietuva čia lietūs lyja (apie Lietuvos orus)
 18.  Pasaulio klimatai. Iliustracijos Saulė šildo Žemę, o žemė – orą (Šiltnamio efektas)
 VI. VI tema: Vandenys Užduotis: Ledyno kelionė (įrašyti ats.)
Žaidimas: Mažasis vandens apytakos ratas
 
 19.  Žemės vandenys ir jų judėjimas. Iliustracijos  Lašiuko kelias
 20.  Pasaulinis vandenynas ir jo savybės. Iliustracijos  Jūros pakrantėje
 21.  Pasaulio vidaus vandenys. Iliustracijos  Upelio pasaka
 22.  Ledynai. Iliustracijos  Ledyno susidarymas
 23.  Lietuvos vandenys. Iliustracijos  Nemuno ir Neries sakmė
 VII. VII tema: Gyvoji gamta
Užduotis: Lietuvos gyvūnai ir augalai
Žaidimas: Kur gyvena gyvūnai
 
 24.  Pasaulio augalija. Iliustracijos  Pasaulio augalija (zonos)
 25.  Pasaulio gyvūnija. Iliustracijos  Pasaulio gyvūnija
 26.  Lietuvos gyvoji gamta. Iliustracijos  Lietuva poledynmečiu
 VIII. VIII tema: Žmonės Žemėje
Užduotis: Žmogui palankios sąlygos
Žaidimas:  Kur gyvena daugiausia žmonių
 
 27.  Žemės gyventojai. Iliustracijos  Gyventojų skaičiaus augimas miestuose
 28.  Valstybės ir jų įvairovė. Iliustracijos  Valstybės – geros kaimynės.
 29.  Lietuvos valstybė. Iliustracijos  Rinkimų diena.
 30.  Lietuvos gyventojai. Iliustracijos  Kur išvyksta lietuviai?


 


Nemažai naudingos medžiagos gamtamoksline-geografine tematika randame Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos internetinėje svetainėje.

  
 

* Video siužetai (apie klimato kaitą, žemės drebėjimus, tornadus ir kt.)

* Pateiktys įvairioms pamokoms
* Straipsniai įvairiomis geografinėmis temomis
* Linksmi pasakojimai, anekdotai, įdomybės
* Žemynų, kai kurių regionų, šalių kontūriniai žemėlapiai
* Žemynų, kai kurių regionų, šalių įdomieji žemėlapiai

 

Mokiniams skirtoje svetainėje "Gaublys" ir pradinukai gali pasinaudoti interaktyviu Lietuvos bei Europos šalių žemėlapius ir pristatymu pristatymu, o gabesnieji - net atlikti geografinius testus.

 

 


Geografinis žaidimas tMundo. Nors internetinis geografinis žaidimas tMundo skirtas vyresniųjų klasių mokiniams, tačiau gabesnieji pradinių klasių mokiniai gali jį žaisti "Practice" režimu - t.y. individualiai aiškintis, kur yra Europos valstybės, kokios jų sostinės, žymesnieji objektai.

 
     

 


  

"Kas greičiau apkeliaus?" -tMundo  užduoties instrukcija

 


Dar kelių geografinių žaidimų internete nuorodos:
Kiti geografiniai žaidimai

 

Geografinių naujienų, įdomybių rasime ir kompanijos National Geographic svetainėse: tinklapiuose suaugusiems (lietuvių ir anglų kalba)


bei svetainėse vaikams (lietuvių ir anglų kalba). 
 


Geografiniai žemėlapiai:


PAT. Čia pateikiami visų pasaulio valstybių žemėlapiai pasižymi puikia kokybe. Juos galima atsisiųsti ir naudoti neturint interneto ryšio.
 


 


Iki 2015 m. bus kuriami ir papildomi skaitmeninės mokymosi priemonės "Geografija 6-8 klasei" mokymosi objektai. Nemaža dalis jų gali būti įdomūs ir pradinių klasių mokiniams.