APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Kalbėk, skaityk, rašyk
spausdinti
Mokymosi objektai gimnazijoms

Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų įvairioms  pamokoms. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane.


Keletą lietuvių kalbos mokymosi objektų galima panaudoti ir pradinėse klasėse:

Priemonėje vaizdžiai paaiškinama, kodėl netinka vartoti: "užsidėti kelnes", "žinoti anglų kalbą", "skaityti, kad turi draugų" ir pan.
Mokymosi objektas pristato svarbias kalbos etiketo formas - pasisveikinimą, prašymą, kreipimąsi, dėkojimą, atsisveikinimą. Galima pasiklausyti garso įrašų. 
Penktoje priemonės skaidrėje mokiniai gali pasiklausyti ištraukos iš K.Donelaičio poemos "Metai".
Mokymosi priemonė Lietuva Maironio poezijoje, kurioje paspaudus interaktyvų Lietuvos žemėlapį, pasigirsta įskaitytas ar įdainuotas eilėraštis, susijęs su tuo vietovardžiu.
Priemonėje Lietuvių tautosaka ne tik pateikiami tautosakos rūšių bei žanrų pavadinimai, bet ir garsiniai pavyzdžiai.
Naudojantis priemone Pasaulio kalbų šeimos galima pasiklausyti įvairių kalbų - arabų, japonų, prancūzų, italų, kiniečių ir kt. garso įrašų ("Mano vardas yra...").


 


Mokymosi objektas Pirmoji lietuviška knyga pristato Martyną Mažvydą ir "Katekzmą". 


Priemonėje Spaudos draudimas Lietuvoje  pateikiamas knygnešių kelių interaktyvus žemėlapis, knygnešių portretų fotogalerija, virtualios pirmųjų laikraščių „Aušros“ ir „Varpo“ fotonuotraukos ir graždanka išleistos knygos pavyzdys. Pristatomos ryškiausios asmenybės – Jonas Basanavičius ir Vincas Kudirka – bei jų svarbiausi darbai. Pateikiama Kudirkos eilėraščių „Labora“ ir „Tautiška giesmė“ garso įrašai – karaokė – bei tekstai.


 


Mokymosi objekte Tarmės demonstruojamas tarmių žemėlapis, kuriame paspaudus ant atskiros tarmės/patarmės galima išgirsti tarmiškų žodžių. Supažindinama su Lietuvos regionų bruožais: etnografinė sodyba, tautinis kostiumas, charakterio bruožai. Demonstruojamas Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis, kiekvienas regionas pristatomas atskirai, yra anekdotų/linksmos istorijos įrašų.  


Priemonėje Vilniaus universitetas gausu iliustracijų, istorinės informacijos, iškilių asmenybių portretų. 


Priemonėje pristatoma Žemaitės asmenybė bei kūryba