APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Kalbėk, skaityk, rašyk
spausdinti
Lietuvių kalbos pratimai visiems

Atlikdami lietuvių kalbos pratimus, įvairaus amžiaus mokiniai ir suaugusieji  turi galimybę smagiai patobulinti savo rašybos, kalbos kultūros ir kitus kalbinius gebėjimus, juos įsivertinti. Pristatome kompanijos "Miksikė" lietuvių kalbos pratimus, internetinę svetainę "Klaidutis",  skaitmeninę mokymosi priemonę "Lietuvių kalbos kultūra", "Mokyklis lengvai".

   

Apie 50 kompanijos Miksikė sistemos LeFo sukurtų pratimų suskirstyti pagal temas, sunkumo lygį. Jie padės mokiniams patobulinti lietuvių kalbos gramatines žinias ir gebėjimus. 
Daugumoje pratimų kompiuterinės pelės pagalba reikia pasirinkti tinkamą atsakymą (pvz., raidę, žodį, skyrybos ženklą ir pan.). Kompiuteris parodo, ar užduotis atlikta teisingai.
Skaičiuojamas ir pratimo atlikimo laikas, todėl mokiniai gali palyginti savo rezultatą su kitų, atlikusių pratimą, rezultatu.


 


Klaidutis - tai nemokama lietuviu kalbos mokymosi sistema, skirta lavinti rašybos ir kalbos kultūros įgūdžius. Svetainė skirta vyresniųjų klasių mokiniams, tačiau kai kurias užduotis, vyresniųjų padedami, galėtų atlikti ir gabesnieji pradinių klasių mokiniai. 

"Klaidučio" svetainės užduotys suskirstytos į dvi grupes: rašybos testai ir kalbos kultūros testai.

Atliekant rašybos testų užduotis, reikia įrašyti tinkamas raides.

 Atliekant kalbos kultūros testų užduotis - taisyklingus sakinius palikti pažymėtus.

 


Kompiuterinę mokomąją priemonę Lietuvių kalbos kultūra sudaro šešios dalys: tartis, kirčiavimas, leksika, žodžių daryba, morfologija ir sintaksė. Kiekvienos dalies pradžioje pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir įvairūs pratimai. Iš viso svetainėje yra apie 150 trijų lygmenų užduočių ir pratimų.

 Pirmojo lygmens pratimai yra lengviausi. Juose pateikiami pačius pagrindinius kalbos kultūros reikalavimus apimantys pavyzdžiai. Mokinys turi nustatyti, ar pavartotas taisyklingas ar netaisyklingas žodis (junginys); jei netaisyklingas, kaip jį pakeisti. Pirmojo lygmens pratimuose pateikiami trumpi, vienareikšmiai sakiniai, kuriuose pateikiama po vieną ar dvi to paties kalbos lygmens (leksikos, žodžių darybos, morfologijos ar sintaksės) klaidas.

Atlikdamas antrojo lygmens pratimus mokinys turi nustatyti ir paaiškinti klaidos pobūdį, ją ištaisyti, pasiūlyti keletą galimų taisyklingų variantų.

Trečiojo lygmens pratimuose pateikiamos įvairios kalbos klaidos, sakiniai sudėtingesni. Mokinys ar mokytojas iš mokymo priemonėje pateiktų pratimų gali pasirinkti ir sudaryti norimas pratimų sekas.

Greta pratimo užduoties pateikiama nuoroda į atitinkamą teorinės medžiagos dalį, o teorinėje medžiagoje esama nuorodų, aiškinančių įvairius terminus, sąvokas ir susijusias teorijos dalis.


Mokymo priemonė pateikiama kaip internetinė svetainė. Kiekviena dalis gali būti studijuojama atskirai, pasirenkant pagal norimą kalbos lygmenį. Norint nuosekliai mokytis, rekomenduotina pradėti nuo tarties ir baigti gramatika.


Užduotys, kurias galėtų įveikti ir pradinių klasių mokiniai:

Suskirstyti raides į balses ir priebalses
Suskirstyti garsus į dvibalsius ir mišriuosius dvigarsius
Sugrupuoti raides pagal tai, kokį balsį jos žymi
Sugrupuoti vartotinus ir nevartotinus žodžius
Sugrupuoti nevartotinus žodžius su jų lietuviškai atitikmenimis
Pažymėti lietuviškus svetimybių atitikmenis
Pažymėtis vertinių lietuviškus atitikmenis
Pažymėti taisyklingai pavartotus žodžius
Pažymėti taisyklingus sakinius
Pažymėti taisyklingai pavartotas skaičiaus formas

 


Mokykis lengvai. Lietuvių kalbos diktantai.