APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Kalbėk, skaityk, rašyk
spausdinti
Liema ir Padamukų planetos

Naujoji kompiuterinė priemonė "Liema ir Padamukų planetos" pradžiugino pradinių klasių mokinius ir jų mokytojus. Lietuviškos programos kūrėjai kviečia vaikus susipažinti su Padamukų planetų gyventojais -  išmintingaisiais Padamukais ir padėti jiems susigrąžinti klastingojo Makaulės pagrobtas žinias ir išmintį.

 

Mokomosios užduotys, kurias mokiniai turi atlikti yra trijų sunkumo lygių ir yra suskirstytos pagal klases bei dalykus. Jos skirtos lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros dalykų gebėjimams lavinti.

Šaunu ir tai, kad mokytojas gali ne tik skirti vaikams užduotis, bet ir stebėti, kaip mokiniams sekasi.

 

Padamukų planetoje vaikai galės žaisti net 80 mokomųjų žaidimų, skirtų lietuvių kalbos mokymuisi,  apie 50 - matematikos mokymuisi, apie 30 - pasaulio pažinimo,  apie 15 - muzikos,  18- dailės ir technologijų ir 20 - kūno kultūros gebėjimams lavinti.

 


1 klasės mokinių lietuvių kalbos gebėjimams lavinti siūlomi mokomieji  žaidimai:

 

* Zuikių pokalbis moko mandagiai kalbėtis, tinkamai pasisveikinti, atsisveikinti, atsiprašyti, mandagiai kreiptis;

* Girnio pasakojimas  - suprasti klausomą eiliuotą tekstą;

* Ką veikė antytė -  nuosekliai pasakoti išgirstą tekstą pagal įvykių seką;

* Eilės apie medžius - klausytis deklamuojamo eilėraščio, rasti besirimuojančius žodžius;

* Burtininkės pasaka - klaustis ir suvokti pasaką, ją analizuoti, suprasti įvykių seką;

* Tekstai apie vorus - skirti klausomą grožinį ir negrožinį tekstą;

* Omaro pilies istorija - analizuoti grožinį tekstą;

* Žodžių burbulai - sudaryti žodžius, sakinius, tekstą; elementariai suvokti kalbos sandarą;

* Tikra ir netikra - atpažinti grožinį ir negrožinį tekstą;

* Ežio nuotykis - skaityti ir suvokti grožinį tekstą;

* Bitės ir avilys - garsinės žodžių analizės, skirti garsą ir raidę;

* Lobių ieškotojai - suvokti, kuo skiriasi žodžiai, skainiai, tekstas;

* Tekstai riešutuose - atpažinti mįslę, skaičiuotę, eilėraštį; suprasti, kam jie skirti;

* Elfo biblioteka - skirti knygą ir žurnalą, gebėti nurodyti kūrinio autorių, pavadinimą;

* Statome skruzdėlynus - atpažinti, išgirsti ir parašyti žodžius su i-y;

* Audra Lie jūroje - taisyklingai parašyti sakinį;

* Raidžių riešutai - taisyklingai rašyti tikrinius daiktavardžius'

* Pelėdos užduotys - išgirsti ir taisyklingai rašyti dvibalsius;

* Sakinių pilis - taisyklingai užrašyti sakinius, iš jų sudaryti tekstą;

* Pradingę žodžiai - sudaryti sakinį, taisyklingai užrašyti jo žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo;

* Padedame karaliaus raštininkui - taisyklingai vartoti ir rašyti įsidėmėtinos rašybos žodžius.

 


2 klasės mokinių lietuvių kalbos gebėjimų lavinimui skirti mokomieji žaidimai:

 

* Zuikio mandagumo abėcėlė - moko tinkamai bendrauti;
* Pasaka „Dangus griūva“ - suprasti pasakomųjų kūrinių turinį;
* „Tinginėlių kaimas“ - nuosekliai pasakoti tekstą;
* Debesėlio pasakojimas - išgirsti, išklausyti, suprasti, tinkamai reguoti;
* Pasaka apie nykštuką Nuką - parinkti tinkamą žodį išgirstam tekstui; išgirsti ir taisyklingai rašyti ilguosius trumpuosius garsus;
* Tekstai apie peles - atpažinti grožinį ir negrožinį tekstą;
* Ežių eilėraščiai - suprasti eiliuotų kūrinių turinį;
* Undinėlės žodžių burbulai - skaityti sakiniais, žodžiais, skiemenimis, suprasti, ką perskaitė;
* Tikros ir išgalvotos pilies istorijos -  skaityti; skirti grožinį ir negrožinį tekstą;
* Skaitome pasaką apie pelytę - skaityti sakiniai, žodžiais, skiemenimis;
* Bitelės raidės, žodžiai ir eilės - skirti spausdintines ir rašytines raides;
* Skaitome apie delfiną - skaityti ir suprasti spausdintinį tekstą;
* Skaitome su voveryte - skirti mįsles, patarles ir priežodžius, eilėraščius;
* Lankomės princo bibliotekoje - įvardyti kūrinio autorių, pavadinimą; susipažinti su knygų įvairove;
* Ežio malūnas - išgirsti ir parašyti žodžius su ilgaisiais ir trumpaisiais i-y.
* Rašome su jūreiviu - rašyti žodžius, kuriuose yra minkštumo ženklas;
* Didžiųjų raidžių derlius - skirti ir taisyklingai rašyti tikrinius daiktavardžius;
* Dvibalsiai miške - skirti ir taisyklingai rašyti dvibalsius, pasakyti visus žodžio garsus;
* Skyrybos ženklų gaudymas - sakinį pradėti didžiąja raide, gale dėti reikiamą ženklą;
* Burtininko knygų lentyna - skirti pavienius žodžius nuo sakinio; taisyklingai rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo;
* Nosinių raidžių žvejyba - rašyti įsidėmėtinos rašybos žodžius.

 


3 klasės mokiniams siūlomi žaidimai:

 

* Eilėraštis apie dėdę Martyną moko klausant teksto skirti veiksmažodžių bendratį, laikus.
* Tekstas apie gaisrą - iš pavienių sakinių sudaryti rišlų tekstą, jį suprasti, atpasakoti;
* Skrydis malūnsparniu - suprasti klausomą pasakojimą, atpažinti sudurtinius žodžius;
* Senelės ir anūkės Loretos pokalbis - skirti autoriaus ir veikėjo žodžius, užrašyti dialogą;
* Klausome Violetos Palčinskaitės eilėraščių - palyginti eilėraščius, nusakyti nuotaiką;
* Padavimas apie Vištyčio ežerą - atpažinti padavimą, raštu atpasakoti;
* Klausome pasakos apie kirvelį - suprasti klausomą pasaką, atpažinti vaizdingus žodžius;
* Tekstai apie jūrų arkliukus - skirti grožinį ir dalykinį tekstą;
* Princesės sakmės - skaityti ir suvokti sakmę;
* Žiogo tekstų analizė - skaityti grožinius tekstus ir juos suvokti;
* Bitutės eilėraščiai - pajusti eilėraščio ritmą, sąskambį, nusakyti prasmę;
* Undinės pasakėčios - skirti pasakėčią nuo kitų tekstų;
* Analizuojame aprašymus su voveryte - suvokti, kas yra tekstas, įrašyti tinkamas galūnes, kad tekstas būtų rišlus, atrasti aprašymą tekste, kurti aprašymą pagal duotą planą;
* Pasakos elfo bibliotekoje - skaityti ir suvokti pasakas;
* Kiškio mišrieji dvigarsiai - taisyklingai rašyti žodžius su mišriaisiais dvigarsiais;
* Jūreivio veiksmažodžiai - taisyklingai rašyti esamojo, būtojo kartinio laiko veiksmažodžius;
* Būdvardžiai eilėraštyje - atpažinti būdvardį, nustatyti giminę, skaičių, derinti su kitomis kalbos dalimis;
* Rašome žodžius su minkštumo ženklu - rašyti žodžius su minkštumo ženklu;
* Karaliaus skyryba - rašyti skyrybos ženklus sakinio pradžioje, viduryje, gale;
* Vilkas ir skyrybos ženklai - taisyklingai sudėti skyrybos ženklus;
* Jūreiviška daiktavardžių rašyba - taisyklingai rašyti daiktavardžių galūnes.

 


4 kl. mokiniai lietuvių kalbos mokysis žaizdami šiuos žaidimus:

 

* Meškiuko veiksmažodžių laikai - skirti veiksmažodžio laikus klausant; pakeisti laiką tekste ir taisyklingai rašyti;
* Tekstai apie skruzdėles - suprasti bei raštu atpasakoti tekstą;
* Žodžiai iš džino lempos - išgirsti ir atpažinti sudurtinius žodžius;
* Kurmio nugirstas dialogas - dialogo suvokimo ir skyrybos;
* Eilėraštis burtininkės skrynioje - analizuoti eilėraštį;
* Zuikio sakmės - atpažinti, kurti sakmę;
* Omaro eilėraščiai - analizuoti eilėraštį, rimuoti;
* Skaitome apie sliekus - skirti grožinį ir dalykinį tekstus;
* Princesės tekstai - skirti sakmę nuo padavimo;
* Skaitome apie klevo lapą - suvokti grožinį tekstą, nusakyti temą bei pagrindinę mintį;
* Bitutės eilės apie saulę - pajusti eilėraščio rimą;
* Apie vėžį ir varną - skirti pasaką ir pasakėčią;
* Kurmio pasakojimas - tikslingai kurti daikto, gyvūno aprašymą;
* Elfo pasakos - skaityti sklandžiai, sąmoningai. Skirti įvairias pasakų rūšis;
* Raidžių skruzdėlynai - moko rašyti žodžius, kurių rašyba nesiskiria nuo tarimo;
* Jūreivis mokosi linksniuoti - daiktavardžių rašybos, juos linksniuojant;
* Būdvardžiai lazdyne - skirti būdvardį, jį kaityti, derinti su kitomis kalbos dalimis;
* Veiksmažodžiai tarp grybų - taisyklingai rašyti būtojo dažninio, būsimojo laiko veiksmažodžius;
* Skyryba su karaliumi - dialogo, kreipinio, vienarūšių sakinio dalių skyrybos;
* Burtininko pergamentai - rasti sakinio dalis, žymėti jas sutartiniais ženklais;
* Žodžio dalys Lie šile -  rasti giminiškus žodžius, žymėti reikšmines žodžio dalis.