APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Kalbėk, skaityk, rašyk
spausdinti
Konkursai kalbos žinovams

Pristatomi respublikiniai bei tarptautiniai projektai, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pradinukai ir pasitikrinti, įsivertinti savo lietuvių kalbos, literatūros žinias bei gebėjimus.

Pavasarį Lietuvoje vykdomi tarptautinis online projektas "Gintaro kelias"  bei  užsienio kalbų, (I -oji programa: anglų, ispanų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir lietuvių kalbos (II -oji programa) konkursas "Kalbų kengūra".
 
Atviras tarptautinis projektas - lietuvių kalbos internetinis konkursas moksleiviams "Gintaro kelias" - unikalus renginys, suteikiantis kiekvienam mokiniui, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos, galimybę pasitikrinti lietuvių kalbos dalyko žinių lygį bei pasidalinti savo laimėjimais ir sėkme su visais.


Konkurso tikslai:
  • gyvinti ir stiprinti Lietuvos visuomenės istorinę ir pilietinę savimonę;
  • skatinti moksleivius elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis bei taisyklingą lietuvių kalbą;
  • naudojant neformalius mokymo metodus padėti mokiniams harmoningai lavintis;
  • lavinti darbo kompiuteriu įgūdžius, mokyti bei lavinti gebėjimą naudotis šiuolaikiniais mokymo metodais;
  • lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą.
Be to, šis konkursas supažindina mokytojus ir mokinius su šiuolaikiniais tyrimo testais, metodais ir kompiuterinių technologijų pasiekimais.
Konkurse dalyvauja  4–12 klasių mokiniai. Jų testai suskirstyti pagal amžiaus grupes. Ketvirtokai atlieka pirmo lygio užduotis.
Testas atliekamas online konkurso organizatorių nurodytomis dienomis, prieš tai užregistravus mokyklą bei konkurse dalyvaujančius mokinius. Specialių reikalavimų kompiuterinei technikai nekeliama. Pagrindinė sąlyga – pastovus Interneto ryšis.
Testą sudaro 100 klausimų, iš kurių 70 klausimų iš praktinių ir teorinių lietuvių kalbos žinių bei 30 klausimų iš Lietuvos istorijos, literatūros, geografijos ir kultūros žinių. Testo trukmė 100 minučių.

Sekite informaciją konkurso "Gintaro kelias" portale ir dalyvaukite !Nuo 2008 metų Lietuva prisijungė prie tarptautinio KALBŲ KENGŪROS konkurso. Tai kiek sąlygiškas pavadinimas, nes projektas apima kalbų, literatūros, bendrosios kultūros, logikos bei civilizacijos sritis.

Projekte dalyvauja Europos šalių 3 – 12 klasių moksleiviai.

Taip pat prie šio tarptautinio projekto prisijungė kai kurios Amerikos bei Azijos šalys. Visos šalys, dalyvaujančios projekte atlieka tas pačias užduotis. Jos kiekvienais metais yra rengiamos kolegialiai vienoje iš šalių dalyvių. Vykdydamos projektą šalys vadovaujasi vieningomis taisyklėmis, vertinimo kriterijais bei tvarka.
  

Projektas sudarytas iš dviejų programų: užsienio kalbų, (I -oji programa: anglų, ispanų, prancūzų, rusų, vokiečių) ir lietuvių kalbos (II -oji programa).
 

Visomis minėtomis kalbomis kiekvienam lygiui pateikiama po 40 klausimų (užduočių). Kiekvienam klausimui siūlomi 5 atsakymai, tačiau tik vienas yra teisingas. Užduotims atlikti skiriama 60 minučių.

Konkurso organizatorių nurodytą dieną užduotys yra paskelbiamos internete. Mokiniai gauna atspausdintas užduotis bei dalyvio kortelę, kuri ir bus siunčiama projekto rengėjams.

Užsienio kalbų lygiai skirstomi mokymosi metų pagrindu:

I lygis – pirmieji ir antrieji  mokymosi metai (rekomenduojama trečiokams ir ketvirtokams), 
Lietuvių kalbos lygiai skirstomi pagal mokymosi metus ir klases.

I lygis – antrieji  mokymosi metai ( 2 klasė),

II lygis – tretieji ir ketvirtieji mokymosi metai ( 3 ir 4 klasės).
 

Rezultatai – dalyvių sąrašai ir surinktų taškų kiekiai  - bus skelbiami tinklapyje www.vkif.lt.

Sėkmingiausiai projekte dalyvavę moksleiviai bus apdovanojami įvairiais prizais ir kviečiami į nacionalinį turą. Taip pat apdovanojamos mokyklos, aktyviai dalyvaujančios projekte, skatinančios domėjimąsi kalbomis, kultūra, puoselėjančios moksleivių saviraiškos galimybes, atskleidžiant jų gebėjimus ir talentus.
Mokytojams, rengiantiems moksleivius bei administruojantiems projektą, bus įteikiami pažymėjimai.