APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Kalbėk, skaityk, rašyk
Pažink, tyrinėk, atrask
Skaičiuok, matuok, galvok
Kurk, piešk, muzikuok
Pramogauk ir tobulėk
Išmaniųjų mokytojų kampelis
Įrankiai, programėlės
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE » Išmaniųjų mokytojų kampelis
spausdinti
Svarbūs tinklalapiai

Naudingos, aktualios informacijos, susijusiomis su visa, kas vyksta mokykloje, ieškome populiariausiuose pedagoginiuose tinklalapiuose, skirtuose specialiajam ugdymui, mokymo priemonių pasirinkimui, neformaliojo vaikų ugdymo organizavimu, mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, IKT diegimui mokykloje, pasirengimui šiuolaikiškoms pamokoms ir kt.
 
 

Švietimo portalas emokykla teikia išsamią edukacinę informaciją bei elektronines paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams ir jų tėveliams.

Jame skelbiama informacija apie renginius, švietimo naujienas, leidinius, sudaryta galimybė švietimo bendruomenėms veiksmingai bendrauti elektroninėmis komunikavimo priemonėmis, kurti savo asmenines erdves, o ugdymo turinys tampa prieinamas skaitmeninėje erdvėje.


 

Siūlome kiekvienam mokytojui užsiregistruoti portale ir užsisakyti į savo elektroninį paštą naujienų bei leidinių prenumeratą, bendrauti bendradarbiavimo grupėse, diskusijų forumuose. Pradinio ugdymo mokytojų forumo grupėje, pradinukų mokytojai gali dalintis savo patirtimi, išsakyti mintis, užduoti klausimus.

Švietimo portale mokytojai gali susikurti savo asmeninę erdvę, kurios failų saugykloje jiems bus suteikta 7GB vietos įvairioms byloms talpinti. Užsiregistravę mokytojai taip pat įgaus galimybę nemokamai atsisiųsti ir naudotis kai kuriomis kompiuterinėmis programomis.

Kaip naudotis Švietimo portalu, užsiregistruoti, prenumeruoti naujienas, kurti asmeninę erdvę, skaitykite portalo prezentacijoje.

 

 


Ugdymo plėtotės centras 


Virtuali kelionė klasėje. Metodinės medžiagos parengimo apie informacinių komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese konkursas ir darbai, pateikti mokytojų iš visos Lietuvos.


 


Lyderių laikas


 


Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras


 


Švietimo mainų paramos fondas


 


Švietimo aprūpinimo centras. Visa informacija apie vadovėlius, mokymosi priemones, mokyklinę dokumentaciją.


 


Litnet mokykloms. Interneto paslaugos švietimo įstaigoms


 


Tinklas. Švietimo informacija, paslaugos, nuotoliniai kursai mokytojams.


 


Mokyklų tobulinimo centras. Aktuali informacija. Kvalifikacijos kursai mokytojams. Projektai.


 


Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Perkvalifikavimo studijos, kvalifikacijos tobulinimo renginiai mokytojams.

 

 

 


Gera pamoka. Praktiški patarimai, šiuolaikiški metodai sėkmingai pamokai.


 

Šviesa. Leidyklos "Šviesa" svetainė


 


Leidyklos "Šviesa" mokymo centras


 

Pažinkime vaikystę. Svetainė ikimokykliniam bei priešmokykliniam ugdymui


 


Lietuvos vaikų ir jaunimo centras


 


Paramos vaikams centras. Rengia ir koordinuoja įvairias prevencines programas, kurios padeda spręsti prievartos prieš vaikus, pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocinių sutrikimų, patiriantiems psichologines krizes, problemas. Centras rengia ir pradinių klasių mokiniams skirtą programą "Antras žingsnis", kuri stiprina socialinius emocinius mokinių įgūdžius.

 


 


Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius (buvęs Lietuvos jaunimo turizmo centras)

 


Pradinių klasių mokinių gabumų ugdymo akademija "Smalsutis"

 


 


PRAGGA. Pagilinto gamtamokslinio ugdymo programa skirta gabiems pradinių klasių mokiniams.

 

 

 


Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas.