APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
ARCHYVAS
spausdinti
2011-09-19 Kas yra kas Vilniaus rajone?

Vilniaus rajono savivaldybė, neigdama "klaidinančią, tikrovės neatitinkančią ir Vilniaus rajono savivaldybę šmeižiančią informaciją", eilinį kartą pati klaidina visuomenę.

Melas Nr. 1 
  

"Š.m. pavasarį Veriškių pradinės mokyklos direktorė kreipėsi į Savivaldybę dėl I priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelio įsteigimo (5-6 m. mokiniai, lietuvių ugdomoji kalba). Š.m. balandį Vilniaus r. savivaldybės taryba, norėdama patenkinti mokyklos vadovybės prašymą, patvirtino šį ugdymo modelį".

Iš tiesų, kovo 3 d. mes pateikėme preliminarius duomenis apie klasių komplektus ir priešmokyklinio ugdymo grupę. Tačiau tėvelių, norinčių leisti vaikus į 3 - 6 metų vaikų grupę, prašymų skaičiui perkopus dešimtį, nedelsiant kreipėmės į savivaldybę, kovo 30 d. prašydami steigti mišraus amžiaus vaikų priešmokyklinio ugdymo grupę lietuvių mokomąja kalba. Prašymą savivaldybei įteikėme likus net mėnesiui iki Vilniaus rajono tarybos posėdžio, kada bus tvirtinamos priešmokyklinės grupės.
Tačiau į mūsų prašymą atsižvelgta nebuvo. Taip ir nepaskelbus projekto viešai, Vilniaus rajono taryba balandžio mėn. 29 d. patvirtino I - ąjį priešmokyklinės grupės modelį.

Melas Nr.2

"Vasarą į Savivaldybę kreipėsi Veriškių bendruomene su prašymu įsteigti mokykloje III ugdymo modelį (3-6 m. mokiniai, lietuvių ugdomoji kalba)."

Apie bendruomenės poreikius mokyklos direktorė savivaldybę raštu informavo dar kovo mėnesio pabaigoje. Buvo pateikti norinčių ugdytis vaikų tėvelių prašymai.
Kadangi savivaldybė nereagavo į mokyklos direktorės raštus bei tėvelių prašymus, mokykla kreipėsi į Lygių galimybių, Vaikų teisių apsaugos kontrolierių tarnybas, Švietimo ir mokslo ministeriją. Visos institucijos palaikė mokyklos iniciatyvą atidaryti mažylių grupę, juolab, kad rėmėjų bei Veriškių bendruomenės jėgomis per vasarą buvo sudarytos visos sąlygos  ugdytis ikimokyklinukams. Pakartotiną prašymą savivaldybei liepos mėn. 7 d. pateikė ir vaikų tėveliai.

Melas Nr. 3

"Remiantis mokyklos prašymais, buvo parengtas tarybos sprendimo projektas, kurį rengiant įsivėlė techninė klaida: siunčiant elektroninį dokumentą buvo prisegtas ne tas dokumentas, o pirminis, kuriame vietoje III modelio nurodytas buvo I ugdymo modelis."

Tarybos nariams siunčiamas priešmokyklinės grupės modelių sąrašas, akivaizdu, nebuvo "pirminis" variantas. Tai buvo visiškai naujas variantas, kuriame atlikti pakeitimai, pagal kuriuos formuojamos Vilniaus rajono priešmokyklinio ugdymo grupės. Pavyzdžiui, vietoj  "pirminiame" variante buvusių vienuolikos lenkiškų grupių, veiksiančių bendrojo lavinimo mokyklose, jau numatytos steigti keturiolika lenkiškų grupių. Tad apie jokią techninę klaidą kalbos būti negali.

Melas Nr. 4

"Sprendimo projekte pastebėjus techninę klaidą, apie ją buvo informuoti tiek savivaldybės tarybos nariai, tiek mokyklos bendruomenė, tiek tėvai".

Ne tik "techninė klaida", bet netgi numatomas tvirtinti projektas buvo laikomas didžiausioje paslaptyje. Tai bene vienintelis dokumentas, kurio pilnas variantas - ar su technine klaida ar be jos -  iki pat tarybos posėdžio taip ir nepasirodė savivaldybės tinklalapyje. Apie jį nebuvo informuota nei bendruomenė, nei tėvai ir net mokyklos direktorė. 
Kai, belikus trims dienoms iki tarybos posėdžio projektą rengusios specialistės buvo paklausta, kokį modelį ji pateikė tarybai tvirtinti, direktorei buvo atsakyta: "Kodėl aš turėčiau jums sakyti ? Kokį taryba patvirtins, toks ir bus".  O ir ugdymo plane palikti pataisymai (III modelis ištaisytas į I) akivaizdžiai parodo, kad, jei ne žiniasklaidos įsikišimas bei tėvelių piketas, būtų įvykę tai, ką pranašavo savivaldybės darbuotojai:
"Detei razgoniajem i raschodimsia po domam" (Vaikus išvaikome ir išsiskirstome).

Melas Nr.5

"Taip pat ryžtingai pabrėžiame, kad Vilniaus rajone nebuvo uždaryta jokia lietuviška mokykla, kaip teigiama žiniasklaidoje".

Siekiant puoselėti lietuvybę Vilnijos krašte, iš LR Vyriausybės rezervinio fondo 1992 m. įsteigtų aštuoniolikos lietuviškų mokyklų, Vilniaus rajone savarankiška beliko vienintelė - Veriškių pradinė mokykla. Daugiau pavyzdžių toli ieškoti nereikia: išnaikintos lietuviškos klasės kaimyniniuose Rudausių, Kabiškių kaimuose, pakankamai didelėje, apie keliasdešimtis mokinių turėjusioje Veliučionių mokykloje, kuri tapo lenkiškos mokyklos skyriumi, beliko tik keli mokinukai.  O sąvokos "uždaryti", "reorganizuoti", "prijungti", "išdalinti" šiame krašte susijusios ne su ugdymo proceso organizavimo ypatumais, ne su finansine nauda, o tik su LLRA statytinių vienvaldyste Vilniaus rajono švietimo institucijose.

***

Apie tikrąją padėtį rajone, skaitykite ir čia:


Vilniaus rajono savivaldybėje - keista demokratija

http://www.voruta.lt/vilniaus-rajono-savivaldybes-taryboje/

Lenkų partija žlugdo lenkus