APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Veikla ir pasiekimai
Metodiniai darbai
Kvalifikacijos tobulinimas
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
APIE MANE » Veikla ir pasiekimai
spausdinti
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai Lietuvos mokytojams


 

 

Data 
Kvalifikacijos tobulinimo renginys 
 
Pagrindimas 
 
Pranešimai tarptautinėse, respublikinėse konferencijose, kituose respublikiniuose renginiuose. 
 
2017 04 11 Pranešimas respublikinėje praktinėje - metodinėje konferencijoje "Skaitmeninis turinys integruotai veiklai pradinėse klasėse".

Pažyma Nr. 4.4 - 106

informacija spaudoje

2017 02 27 Pranešimas - patirties sklaida tarptautiniame kvalifikacijos tobulinimo renginyje "Inovatyvus mokytojas - motyvuotas mokinys. Problemų sprendimas bendradarbiaujant" Romoje (Italija).

informacija

fotoreportažas

2016 03 22 Pranešimas "Kasdienės mokinių patirtys - raktas į mokymosi sėkmę" respublikinėje konferencijoje "Mokinio sėkmė - mokytojo sėkmė" "Litexpo" parodų rūmuose. informacija
2013-12-07 Paskaita parodos Mokykla 2013 edukaciniame renginyje "Pamoka mažiesiems: interaktyvi lenta priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme. Mokomės kitaip! Pažyma Nr. K7-002504
2013-09-12 Pranešimas "Stažuočių LEU 2012-2013 m.m. aptarime" dalyvaujant LEU rektoriui Gaižičiui, PKTI direktoriui A.Šventickui, projekto vadovei V.Jankūnienei (UPC), stažuotojų vadovams. Pažyma Nr. PK7-40

2013-08-27

2013-06-26

Konsultacinis renginys stažuočių institucijoms. Pranešimas "Stažuotės rezultatų pristatymas"

Darbotvarkė

Pažyma

2013-06-19

2013-06-20

2013-06-21

Seminaras "Interaktyvios lentos - modernios mokyklos veidas?" Širvintų rajono švietimo centre, Kauno pedagogų kvalizfikacijos tobulinimo centre, Ukmergės Senamiesčio pagrindinėje mokykloje. Pranešimas "Pradiniam ugdymui skirtų interaktyvių priemonių kūrimas ir pristatymas" 

Darbotvarkė

Pažyma 

2013-06-06 Baigiamoji projekto "Mokymosi inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“ konferencija. Pranešimas "MS Mouse Mischief technologija parengtos pamokos ir kita patirtis dalyvaujant projekte"

Pranešimas,

fotografija

2013-05-17 Tarptautinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“  Lietuvos Edukologijos Universitete. Pranešimas „Pasaulio pažinimo priemonės interaktyviai lentai rengimas ir nauja patirtis“. Pažymėjimas 2013-05-17 Nr.1227

 

2011-04-20

Respublikinė metodinė praktinė konferencija "Inovatyvus mokymas(is) pradinėse klasėse taikant IKT. Pranešimas "Keliauti - tai gyventi!". Mokomoji - metodinė medžiaga kompaktiniame diske.

Pažyma Nr. 39,
DVD "Žara", 2011.ISBN 978-9986-34-258-8

2010-03-30 Respublikinė metodinė praktinė konferencija „Pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas taikant IKT“. Pranešimas "Erdvinės figūros". Mokomoji-metodinė medžiaga kompaktiniame diske. Pažyma Nr.135, Panevėžio švietimo centras,
CD 2010,Žara
  
2009-04-08

Respublikinė metodinė praktinė konferencija „Komunikacinės kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse".
Projekto „Rašau Tau laišką“

pristatymas. Mokomoji-metodinė medžiaga kompaktiniame diske.   

Pažyma Nr.197, Panevėžio švietimo centras,
CD 2009,Žara
  
2008-10-24 Pranešimas „Integruoto gamtos mokslų kurso IKT pagrindu „Gamta ir žmogus 5-6 kl.“ pritaikymo pradiniame ugdyme galimybės“  respublikinėje konferencijoje „Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje“ Pedagogų profesinės raidos centre.
Straipsnis konferencijos leidinyje.
Pažyma Nr. F 3-43, Švietimo informacinių technologijų centras.
Leidinys "Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje", ŠMM,ITC,PPRC 2008
2008-03-18 Respublikinė  metodinė – praktinė konferencija „IKT taikymo pradinio ugdymo procese galimybės“. Pranešimas "IKT projektinėje veikloje" konferencijos plenariniame posėdyje. Mokomoji-metodinė medžiaga kompaktiniame diske. Pažyma Nr.69, Panevėžio švietimo centras,
CD Žara, 2008, ISBN 978-9986-34-188-8, UDK 371.3(474.5)(06)

 
Nuotoliniai  mokymai mokytojų edukacinei kompetencijai tobulinti
 
2008 m. rugsėjo - lapkričio mėn. Nuotoliniai  mokymai mokytojų edukacinei kompetencijai tobulinti (pagal Švietimo ir mokslo ministro 2007 – 03 – 29 įsakymo Nr. ISAK -555 Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms) 120 - čiai Vilniaus r. įvairių dalykų mokytojų (48 val.  akivaizdinių susitikimų). Apie mokymus Paslaugų sutartis  Nr.P5-226, lektoriaus pažymėjimas Nr. KT-02336.
Įvadinio seminaro pateiktis
Moodle prisijungimas-pateiktis
   Seminarai, mokymai, pranešimai Respublikos mokytojams       
2012 m. birželio-2013 m. balandžio mėn. 4 d.(32 val.) seminaras   „Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymai“ Vilniaus darželio-mokyklos „Lokiukas“ mokytojams. Pažymėjimas
" 4 d.(32 val.) seminaras  „Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymai“ Vilniaus "Vilkpedės"  mokyklos-darželio mokytojams "
" 4 d.(32 val.) seminaras  „Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymai“ Vilniaus Trakų Vokės vidurinės mokyklos mokytojams. "
" 4 d.(32 val.) seminaras  „Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymai“ Marijampolės mokyklos-daugiafunkcinio centro „Žiburėlis“ mokytojams. "
" 4 d.(32 val.) seminaras  „Microsoft Multiple Mouse technologijos mokymai“ Marijampolės "Smalsučio" darželio-mokyklos mokytojams. "

2012 m. sausio
4 d.

Seminaras ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams iš įvairių Lietuvos mokyklų ir darželių "Microsoft programos ir įrankiai pradiniam ir ikimokykliniam ugdymui". Pažyma, 2012-01-06 Nr. MTC-001, Mokyklų tobulinimo centras
2011 m. gegužės
9 - 10 d.
Projekto "Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas Švietimo konsultanto praktika - seminarai 20-čiai Vilniaus rajono mokytojų (8 val.) Pažyma, 2011-11-25, UPC
2011 m. balandžio 18, 19, 21 d.
MTC akredituotos kvalifikacijos  tobulinimo programos "Microsoft įrankiai ir programos švietimui" 18 val. seminaras Nemenčinės Gedimino gimnazijoje. Apmokyta 12 įvairių dalykų mokytojų.

Pažyma

Kvalifikacijos tobulinimo programa.
Seminarų dienotvarkė.

 

2011 m. vasario mėn.
Seminaras "Švietimo portalas. Registracija. Live@edu paslaugos" Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos mokytojams. Apmokyti 5 mokytojai.    
2010-03-31  Seminaras „Vertinimas ugdymo procese taikant informacines komunikacines technologijas“ Vilniaus r. pradinių klasių mokytojams. Švietimo skyriaus renginių planas
Seminaro pateiktis
Kvalifikacijos tobulinimo renginio programa
2009-10-29 Seminaras „Virtuali kelionė klasėje“ informacinė diena Vilniaus r. Avižienių vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytojams. Seminaro pateiktis
2009-10-19 Seminaras „Virtuali kelionė klasėje“ informacinė diena Vilniaus r. pradinių klasių mokytojams. Pažymėjimas Nr. KT-02962, ITC
2009-02-22 Seminaras pradinio ugdymo mokytojams „Mokomųjų kompiuterinių programų taikymas ugdymo procese“. Pranešimas „IKT panaudojimas pradinėje mokykloje“ Pažyma Nr. V6-39, Vilniaus r. Buivydiškių pradinė mokykla
Švietimo skyriaus renginių planas
2008-10-17 Seminaras „Metodinės medžiagos apie informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą rengimas konkursui „Virtuali kelionė klasėje“ (Vilniaus r. mokyklų įvairių dalykų  mokytojams) Dalyvių sąrašas
2008-09-30 Seminaras„Metodinės medžiagos apie informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą rengimas konkursui „Virtuali kelionė klasėje“ (Vilniaus r. mokyklų įvairių dalykų  mokytojams) Dalyvių sąrašas
2008-01-17  Seminaras Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos mokytojams “Mokomųjų kompiuterinių priemonių, skirtų pradiniam ugdymui, naudojimo galimybės“

 

Pažyma Nr. 1.10 – 14, Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla 

2007-12-12 Seminaras  – praktinis  mokymas  Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos mokytojams „Pateikčių rengimas ir panaudojimas ugdymo procese “ Pažyma Nr. 1.10 – 13, Vilniaus r. Veriškių pradinė mokykla 
2007-11-05

 

Seminaras Vilniaus r. įvairių dalykų mokytojams „Metodinės medžiagos apie  informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą rengimas ir sklaida pasauliniame  žiniatinklyje”

 

Pažymėjimas Nr. M1 – 2103, ITC

2007-10-25 Seminaras Vilniaus r. pradinio ugdymo mokytojams „IKT taikymas pamokoje ir metodinės medžiagos rengimas pagal „Virtualios kelionės klasėje“  šabloną.

 

Pažymėjimas Nr. M1 – 1748, ITC 

2007-10-17 Seminaras Vilniaus r. Nemenčinės II-osios vidurinės mokyklos mokytojams „Metodinės medžiagos apie informacinių technologijų taikymą ugdyme rengimas  ir „Virtuali kelionė klasėje“. Pažyma Nr.1.10. – 50, Vilniaus r. Nemenčinės II-oji vidurinė mokykla  
2007-02-12 Pranešimas „Kompiuterio panaudojimo galimybės pradinėje mokykloje“ Vilniaus r. Nemenčinės zonos mokyklų pradinių klasių mokytojams. Nemenčinės zonos metodinės grupės veiklos planas. Lankstinukas.
2006-10-25 Seminaras „Informacinės technologijos ir jų taikymo metodika pradinėje mokykloje“ Vilniaus rajono pradinių mokyklų mokytojams ir vadovams Švietimo skyriaus renginių planas,
Seminaro pateiktis "Mokymo priemonės, parengtos IKT pagalba"