APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Veikla ir pasiekimai
Metodiniai darbai
Kvalifikacijos tobulinimas
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
APIE MANE » Veikla ir pasiekimai
spausdinti
Konsultacinė, projektinė, kita veikla

 

 

 

 

 

 

 

Data


Veikla 

 

Pagrindimas 
  Dalyvavimas Respublikiniuose projektuose  
nuo 2013 m. gruodžio mėn. ES SF projektas "Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis". Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantė. Pažymėjimas SK Nr. 4787
nuo 2012 gruodžio mėn. ES SF projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Mobiliųjų įrenginių pradiniame ugdyme patarėja  
2012 - 2013 m.m. Ilgalaikė pedagoginė stažuotė „Interaktyvi lenta pradiniame ugdyme“ Lietuvos Edukologijos universiteto Profesinių komptencijų tobulinimo institute ir LEU Ugdymo pagrindų katedroje (Projektas ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas) Pažymėjimas
2012-2013 ES SF projektas „Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas, siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę. Projekto veiklų vadovė, mokymų lektorė, e-pamokų rengimo ekspertė - konsultantė. Pažymėjimas
nuo 2011-11-17 IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantė. Švietimo konsultanto pažymėjimas SK Nr. 4164
nuo 2010 m. lapkričio mėn.  
Vadovėlių ir  kitos mokomosios medžiagos turinio vertintoja.
UPC informacija
Pažyma
Sąrašas
nuo 2010 m. lapkričio mėn.  ŠMM, ITC ir Microsoft projektas "Mokymosi partneriai" (Partners inlearning), IKT konsultantė. Trišalė sutartis (2010-11-10) tarp Microsot, MTC ir IKT konsultanto.
nuo 2010 m. ES SF projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas, būsimoji konsultantė.
Projekto tikslų bei uždavinių įgyvendinimui įgyta kompiuterinė technika - nešiojamas kompiuteris "Mini".
Rengiami švietimo konsultantai
Projekto švietimo įstaigos
nuo 2009 m. ES SF projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ – ketvirtos klasės mokinių lietuvių kalbos gebėjimų vertinimo įrankių kūrimo konsultantė.  Dalyviai
nuo 2007 m. Švietimo ir mokslo ministerijos informacinių technologijų centro ir Microsoft programa „IKT lyderiai“, pagal 2009 m. pasirašytą ŠMM ir Microsoft sutartį programa „Partners in Learning“.
Projekto tikslų bei uždavinių įgyvendinimui įgyta kompiuterinė technika - nešiojamas kompiuteris, skaitmeninis fotoaparatas ir multimedia projektorius.
Apie konkursą

Apie dalyvavimą projekte
  Kompiuterinių priemonių vertinimas. Programinės įrangos įgijimas  
2010 m. Skaitmeninės mokymosi priemonės „My World3” vertinimas ir testavimas Sąrašas
2009 m. gruodžio mėn. Skaitmeninės mokymosi priemonės mokinukai.lt ekspertinis vertinimas Pažymėjimas
Nr. KT02945
2009 m. Kompiuterinių mokomųjų priemonių „Timez Atack“ ir „EarMaster Pro5.0” testavimas ir vertinimas. Iš perduotos progr.įrangos sąrašo
2008 m. Kompiuterinės mokomosios priemonės „Numericon“ testavimas ir vertinimas. Iš perduotos progr.įrangos sąrašo
2007 m. gruodžio mėn. Respublikinio konkurso „Virtuali kelionė klasėje“  mokytojų metodinių darbų vertinimas – novatoriškumo, pritaikomumo, tinkamumo, progrmų atitikimo, technologinio raštingumo ir kitais kriterijais. Įvertinta ir parengta 31 metodinio darbo recenzija. Pažymėjimas
Nr. M1-2047
Paslaugų sutartis 
Nr. P5-492
   Kiti projektai, veikla  
2016-2017 m.m. Mentoriaus veikla. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studenčių Lauros Stankevičiūtės ir Renatos Trumpokais praktikos vadovė.  
2016-2017 m.m. Elektroninio dienyno "Eduka" išbandymas  
2016 07, 08 mėn. Muzikos pamokų 3-4 kl. gamyba Activ Inspire programa.  
2016 02 08 - 2016 03 02 Lietuvių kalbos vadovėlio "Taip" pilotinis išbandymas. Pažyma Nr,  MC - 16-43
2014-11 Mentoriaus veikla. LEU Pradinio ugdymo katedros studentės Robertos Kuliešaitės praktikos vadovė. Įsakymas
nuo 2013-09 Svetainėje musumokykla.lt sukurtas skyrelis "Mano klasė". Nuoroda
nuo 2010 - 12 Svetainės musumokykla.lt paskyros kūrimas socialiniame tinklalapyje Facebook  Paskyra facebook'e
nuo 2010-06 Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos ir asmeninės svetainės musumokykla.lt kūrimas, administravimas, medžiagos talpinimas.  Svetainė
iki 2010-05 Mokyklos  internetinės svetainės - elektroninio žurnalo kūrimas, administravimas, medžiagos talpinimas  El.žurnalas
Apie el.žurnalą
2010-02-09 Saugesnio  interneto pamoka Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje.  Informacija
2009-01 Laimėtas finansavimas APPLE bendrijos įsteigtam LMF (Lietuvos mokyklų fondas) projektui  vykdyti, susijusiam su tema „Geriausios raštingumo kryptys XXI –am amžiui“. Projektas: „Tai -  mano mokykla!” Pažymėjimas LMF 062
 2008-12 Tarptautiniame tyrime STEPS (Study on the impact of ICT in primary schools) buvo pristatyta mokyklos IKT taikymo patirtis. Is tarptautinio tyrimo STEPS ataskaitos
2008-11 Parengta  metodinė medžiaga ŠMM ir ITC konkursui „Informacinių ir komunikacinių technologijos strategijos įgyvendinimas mūsų mokykloje“ Direktoriaus įsakymas
2008 -2009 m.m Dalyvavimas projekte „Pasirengimas atnaujintų programų diegimui“. Atnaujintų Bendrųjų programų išbandymas. Kompiuterinės technikos įgijimas - nešiojamasis kompiuteris, multimedia projektorius. Pažymėjimas apie
dalyvavimą seminare mokytojams nuo
2008 m. dirb. pagal atnauj. programas.