APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Veikla ir pasiekimai
Metodiniai darbai
Kvalifikacijos tobulinimas
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
APIE MANE » Metodiniai darbai
spausdinti
Virtuali kelionė klasėje 2008. Vaidiname pasaką.

Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centro, Microsoft organizuojamas metodinės medžiagos apie informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą ugdymo procese konkursas "Virtuali kelionė klasėje". Metodinis darbas "Vaidiname pasaką" pripažintas tinkamu publikuoti internete. Pažymėjimas.


Metodiniame darbe "Vaidiname pasaką" pristatomos  lietuvių valstybinės kalbos veiklos
3 – 4 klasėse.Tikslai ir uždaviniai:

Ugdyti gebėjimą komunikuoti lietuvių kalba. Tobulinti klausymo, kalbėjimo, skaitymo, rašymo įgūdžius, plėtoti  žodyną.
Vaidinant kūrybingai reikštis, įžvelgti žmonių jausmus, mintis.
- Teatrinės raiškos priemonėmis reikšti dėkingumą, pagarbą mamai, ugdyti  teigiamą savęs vertinimą, pasitikėjimą.
Formuoti  mokėjimo mokytis, pilietiškumo, kultūrinio sąmoningumo pradmenis. 

Trumpas aprašymas:

Ruošiamasi  inscenizuoti lietuvių liaudies pasakąŽynė ir mergaitė”. Kuriamas pjesės scenarijus. Mokiniai jį užrašo MS Word. PaintStar įrankiu kuria iliustracijas. Parengiamas bendras darbas. Pjesės vaidmenys  įgarsinami Audacity.  Parenkamas muzikinis fonas, veiksmą iliustruojančios iliustracijos. Mokytoja parengia vaizdo įrašą, kurio pagalba kuriamos spektaklio dekoracijos, apšvietimas. Vaizdo įrašo,  transliuojamo projektoriumi į ekraną, fone vaikai vaidina tėvams, bendruomenei bei svečiams.
Programinė įranga:

MS Word. PaintStar. Audacity. Ulead Video Studio.  Techninė įranga – projektorius, ausinės, garso stiprintuvas, ekranas.  

Mokomoji medžiaga: 
 

- Mokinių ir mokytojos parengtas vaidinimo scenarijus. Iš visų vaikų sukurtų darbų parengtas vaidinimo scenarijus. Jis užrašytas MS Word. Sukurtas
 viršelis (2007 m. MS Word). Apipavidalintas mokinių darbais, sukurtais PaintStar programa.

 - PaintStar  nemokama piešimo programa. Ši programa turi žymiai daugiau galimybių nei įprasta Paint. Ją įvaldyti buvo nesunku pakankamų technologinių įgūdžių turintiems pradinių klasių mokiniams. Ją tiktų panaudoti ir pamokose su  vyresniųjų klasių mokiniais.
 -
Vaidinimas.  Pagal mokinių scenarijų mokytojos sukurtas,  projektoriumi  transliuojamas vaizdo įrašas. Jis atstoja vaidinimo dekoracijas, įgarsinimą, apšvietimą, muzikinį foną, sukuria emocinę spektaklio  nuotaiką.