APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Veikla ir pasiekimai
Metodiniai darbai
Kvalifikacijos tobulinimas
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
APIE MANE » Metodiniai darbai
spausdinti
Virtuali kelionė klasėje 2007. Kelionė į kalnų ir ežerų šalį.

Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centro, Microsoft organizuojamas metodinės medžiagos apie informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą ugdymo procese konkursas "Virtuali kelionė klasėje". Metodinis darbas "Kelionė į kalnų ir ežerų šalį" pripažintas tinkamu publikuoti internete. Pažymėjimas.


Metodiniame darbe"Kelionė į kalnų ir ežerų šalį" pristatytos dvi pasaulio pažinimo pamokos  3 – 4 klasėje, kurios vyko kaip metų projekto, skirto Astridos Lindgren šimtosioms gimimo metinėms paminėti, dalis.Uždaviniai:

- Pristatyti  Švediją – šalį, kurioje gyveno Astrida Lindgren.
- Supažindinti su Švedijos ypatumais, gamta, sostine.
Plėsti  Europos šalių  geografinės padėties suvokimą, ugdyti poreikį pažinti pasaulį.
Lavinti atminties, atidaus klausymo, instrukcijų suvokimo, informacijos paieškos gebėjimus.
Tobulinti kompiuterinio raštingumo  įgūdžius.

(Pamokos uždavinys - stebėdami video siužetą, atlikdami įvairias užduotis, mokiniai susipažins su Švedija - šalimi, kurioje gyveno A.Lindgren. Atlikdami kompiuterinio žaidimo tMundo užduotis, orientuosis Europos žemėlapyje, žinos bent penkias šalis)

Trumpas aprašymas:

Astridos Lindgren 100-osioms  gimimo metinėms skirto projekto dalis. Pirmą pamoką mokiniai  žiūri ir klausosi pasakojimo apie Švediją. Taip susipažįsta su A.Lindgren gimtąja šalimi – Švedija, jos kraštu – Smolandu, gimtuoju miesteliu Vimberiu. Atlieka  testą  “Ar buvai atidus?”. Antrą pamoką susipažįsta su interaktyvia geografine  veikla “tMundo” , žaidžia žaidimą “Kas greičiau aplankys?”.

Programinė įranga:

Audacity, Gimp, Photo Story 3, Windows Media Player, Hot Potatoes 6, MS Power Point, Internet Explorer, multimedija

Mokomoji medžiaga:


 - Pamokos metrika –detalus pamokos aprašymas;
 - Pasakojimas “Švedija”
   - video siužetas apie A.Lindgren gimtąją šalį
 - Testas “Ar buvai atidus?”. Išklausę pasakojimo mokiniai atlieka testą  (Hot Potatoes6) –  atsako į 10 klausimų, pasirinkdami  vieną  tinkamą atsakymą.

 - Pateiktis “Internetinis  žaidimas “tMundo”.
Pristatoma  interneto svetainė www.tmundo.com,
supažindinama su šiuo geografiniu žaidimu. “Practice” režime dirbama kolektyviai, vėliau  “Contest” režime mokiniai grupėmis žaidžia žaidimą “Kas greičiau apkeliaus?”