APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Veikla ir pasiekimai
Metodiniai darbai
Kvalifikacijos tobulinimas
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
APIE MANE » Metodiniai darbai
spausdinti
Respublikinė paroda "Mokytojų edukacinė kūryba"

2008 metų lapkričio 10 – 14 dienomis Pedagogų profesinės raidos centre surengta pirmoji respublikinė mokytojų sukurtų ir ugdymo procese naudojamų mokytojų priemonių paroda „Mokytojų edukacinė kūryba“, skirta švietimo pertvarkos dvidešimtmečiui. Parodoje eksponuoti 712 Lietuvos mokytojų darbų, padedančių užtikrinti ugdymo kokybę, individualizuoti ir diferencijuoti mokymą. Eksponatai atrinkti vadovaujantis autentiškumo, aktualumo, pritaikomumo kriterijais.

Tarp 20-ties Vilniaus rajono pradinių klasių mokytojų darbų, atrinktas eksponuoti ir darbas  - metodinė medžiaga -  „Informacinės komunikacinės technologijos pradiniame ugdyme. Projektas "Astridai Lindgren - 100" .
Jame pateiktas ne tik vykdyto projekto aprašas, bet ir pačios, kompiuteriniais įrankiais sukurtos mokymo priemonės : pateiktys, video siužetai, testas, įvairios užduotys. 
         
Pagrindinis metodinio darbo tikslas:   atskleisti, jog IKT panaudojimas pradinio ugdymo procese padeda maksimaliai  įgyvendinti projekte iškeltus tikslus bei uždavinius.

Uždaviniai
 -  Supažindinti mokytojus su įvairias IKT panaudojimo būdais bei metodais.
 - Pateikti pavyzdžių bei metodinių priemonių, kuriomis mokytojas galėtų kūrybiškai   pasinaudoti organizuodamas ugdymo procesą. 

Mokymo priemonės (aprašytos metodiniame darbe bei pateiktos darbo priede – kompaktiniame diske)

    
   
Pateiktis su užduotimis apie A.Lindgren bei jos         Pateiktis – geografinio žaidimo instrukcija
kūrybą (MS Power Point), PDF failas                       (MS Power Point), PDF failas
                                          
Testas (Hot Potatoes)                                                       Pepės laiškas (MS Word), PDF failas

       
Vaizdo siužetas „Akimirkos“ (Movie Maker)               Vaizdo siužetas „Švedija“ (Photo Story)