APIE SVETAINĘ
KOMPIUTERIS MOKYKLOJE
MANO KLASĖ
APIE MANE
ARCHYVAS
RAŠYKITE
Veikla ir pasiekimai
Metodiniai darbai
Kvalifikacijos tobulinimas
 
į pradžią    turinys    susisiekite
į pradžią
APIE MANE » Kvalifikacijos tobulinimas
spausdinti

 

Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

 


 

Kvalifikacijos tobulinimo renginio pavadinimas Data Pažymėjimo Nr. Pažymėjimą išdavusi institucija
Respublikinė praktinė metodinė konferencija "Skatimeninis turinys integruotai veiklai pradinėse klasėse" 2017 m. balandžio 11 d, Pažyma Nr.4.4 - 106 Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Mokymų programa "EQ(emocinis intelektas) - asmeninė ir tarpasmeninė lyderystė" 2017 m. kovo 19 d. Sertifikatas Nr. LEG_108393 "Lyderystės ekspertų grupė"
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių programą Romoje (Italija) (40 ak. val.) 2017 m. vasario 27 d. - kovo 3 d. Sertifikatas Nr. K5 - 243 UPC, Erasmus+
Seminaras "Grįžtamasis ryšys" 2017 m. vasario 17 d.   "Alma littera" įmonių grupės Vidinė akademija
Konferencija "Žinau - moku, ieškau - atrandu" Vilniaus Gabijos gimnazijoje (6 val.) 2017 m. vasario 14 d. Pažymėjimas Nr. 567 Trakų švietimo centras
Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo. Problemų sprendimas bendradarbiaujant. (40 ak.val.) 2016 m. lapkričio 2-4 d., sausio 5 d. Pažymėjimas Nr. K5-226 UPC, Erasmus+
Derybos praktiškai 2016 m. spalio 21 d.  Pažymėjimas "Alma littera" įmonių grupės Vidinė akademija
Vaizdo seminaras mokyklų IKT koordinatoriams 2016 m. rugsėjo 29 d. Darbotvarkė ITC
Internetinė paskaita "Skaitmeniniai produktai sėkmingai vaikų ateičiai" 2016 m.rugsėjo 28 d.  Nr. MC-16-33/W Mokymo centras "Šviesa"
Stažuotė Suomijoje, Espo miesto pradinėse mokyklose 2016 m. rugpjūčio 29-31 d.  -   - 
Seminaras "Aš ir komanda" (8 ak.val.) 2016 m. rugpjūčio 26 d. Sertifikatas Nr. 3803 "Galimybių arsenalas"
Metodinė diena "Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?" 2016 m. rugpjūčio 23 d. Pažyma Nr. V7 - 590 (1.17) UPC
Seminaras "Mokytojo lyderystė XXI amžiuje" (6 ak. val.) 2016 m. gegužės 9 d.  Pažymėjimas Nr. M2 - 11310 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
Tarptautinės programos "Obuolio draugai" konsultaciniai seminarai (44 ak. val.) 2015 m. rugsėjo - 2016 m. gegužės mėn. Pažymėjimas Nr. K5-916/4985 Ugdymo plėtotės centras, VšĮ "Vaiko labui"
Respublikinė praktinė švietimo konferencij "Socialinių emocinių kompetencijų dirbtuvės" 2016 m. balandžio 20 d. Pažymėjimas Nr.33 Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras
Respublikinis pradinių klasių mokytojų forumas "Sėkmingos pamokos formulė" 2016 m. balandžio 13 d. Pažyma Nr. (1.18) V4 - 1611 Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
Konferencija "Learn ED" 2016 m. balandžio 12 d. Pažymėjimas Nr. PKG-2016-02-191 Psichologinio konsultavimo grupė, Vaikystės sodas, UPC
Respublikinė konferencija "Mokinio sėkmė - mokytojo sėkmė" (8 ak. val.) (t.p. skaitytas pranešimas) 2016 m. kovo 22 d.  Diplomas Nr. 160309-11 pedagogas.lt
Mokymų programa "Sutelkta Komanda" (8 ak. val.) 2016 m. sausio 30 d. Sertifikatas Nr. LEG_10764 Lyderystės ekspertų grupė
Seminaras "Kaip išliekant savimi būti geru mokyklos vadovu ir mokytoju?" (4 ak. val.) 2016 m. gruodžio 10 d. Pažyma Nr. MC - 308 Leidyklos "Šviesa" mokymo centras
Suaugusiųjų švietimo savaitės "Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui" seminaras "Šiaudinių sodų rišimas" (2 ak.val.) 2015 m. lapkričio 17 d. Pažymėjimas, 2015 m. lapkričio 17 d. Vilniaus "Židinio" suaugusiųjų gimnazija
Resupublikinė konferencija "Integruotas pradinukų ugdymas: kalbėti (ne)lengva įgyvendinti?" (6 ak. val.) 2015 m. spalio 28 d. Pažymėjimas Nr. 15-5058 Leidyklos "Šviesa" mokymo centras
Respublikinė konferencija "Integracija - mokymo visuma" (6 ak. val.) 2015 m. spalio 26 d. Pažymėjimas Nr. 15-4821 Leidyklos "Šviesa" mokymo centras
Metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?". Metodinė diena „Kalbinių gebėjimų ugdymo gerinimas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir pradiniame mokykliniame amžiuje“. 2015 m. rugpjūčio 27 d. Pažyma Nr.V7-735(1.17) UPC
Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų mokymai (16 val.) 2015 m. rugpjūčio 19-20 d. Pažymėjimas Nr. BMK2015-041 UPC, BMK
Seminaras "Skaitmeninių pamokų ir mokymo(si) objektų naudojimas ir kūrimas su ActivInspire programa" (12 ak.val.) 2015 m. liepos 14 d., rugpjūčio 11 d. Pažymėjimas Nr. 15-3856 Leidyklos "Šviesa" mokymo centras
Lektorės iš Naujosios Zelandijos Mary Alice Arthur paskaita "Atrask - mokymasis tiriant". 2015 m. birželio 17 d.  -  Leidyklos "Šviesa" mokymo centras
Metodų mugė "Žaidimų vaivorykštė". Praktikumai: "Užsidėk moksilininko akinius" (2 val.), "Komunikacinis metodas lietuvių kalbos pasakojimo kūrimo pamokoje" (2 val.),  "Patyriminiai lauko užsiėmimai" (2 val.) 2015 gegužės 8 d.

Pažymos:

Nr. (1.18) V4 - 1436

Nr. (1.18) V4 - 1244

Nr. (1.18) V4 - 1004

 

LVJC
Seminaras mobiliųjų įrenginių naudojimo pradiniame ugdyme patarėjams "IKT įrankių ir programų taikymas mokymui(si) pradinėse klasėse, 16 val. 2014 m. rugsėjo 15-16 Pažymėjimas Nr. K5-249503 UPC
Konferencija "Skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose. 2014 m. gegužės 6 d. Pažyma Nr. V7-529(1.17) UPC
Projekto "Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis" skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymai. I,II,III sesija (80 ak.val.) 2014 m. sausio 6-balandžio 24 d.  Pažymėjimas Nr. K5-24163 UPC
Paroda "Mokykla 2013" 2014 m. gruodžio 7 d. Pažymėjimas 46635a5ac9d UPC
Seminaro "Švietimo portalo "E-mokykla" išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme" lektorių mokymai. 2013 m. gruodžio 4 d.   ITC
Ilgalaikė pedagogų stažuotė "Interaktyvios lentos technologija pradinio ugdymo procese (1504 ak.val.) 2012 m. rugsėjo 2 d. - 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Nr. 005885

Priedas

UPC
Mobiliųjų įrenginių patarėjų mokymai 2013 birželio 20,21 Pažyma UPC
Internetinė paskaita „Inovatyvus ugdymas. IKT pamokose ir projektinėje veikloje“ (2 val.)

 
2013 birželio 4 d. Pažyma Nr. L-5 Klaipėdos rajono Švietimo centras

Tarptautinė tęstinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ (t.p. skaitytas pranešimas)

2013 gegužės 17 d.  Pažymėjimas Nr. 1227 LEU (Lietuvos Edukologijos Universitetas)
„Forumas: konkurencinga Lietuvos ateitis – „Novatoriško švietimo sesija“

 
2013 balandžio 23 d. Pažymėjimas Nr.KT 09948  Švietimo informacinių technologijų centras
A1 lygio anglų kalbos kursai (16 val.)

 
2013 kovo-balandžio mėn. Sertifikatas UAB "Kalbų ABC"

Seminaras  „Kaip įkvėpti mokinius darbui – interaktyvios metodikos“ (6val.)

2013 kovo 14 d. Pažymėjimas Nr. 943 PKTI
Seminaras „Mokymosi uždavinių formulavimas ir įgyvendinimas pamokoje“ (6val.)  2013 vasario 18 d. Pažymėjimas Nr. 523 PKTI

Seminaras „Pamoka ar/ir pramoga? Ką pasirinkti?“ (6val.)

2013 vasario 13 d. Pažymėjimas Nr. 479 PKTI

Biznio mašinų kompanijos mokymai apie SMART lentą bei jos programinę įrangą.

2013 vasario 1 d.  -  LEU, Ugdymo mokslų fakultetas
Mobiliųjų įrenginių naudojimo patarėjų mokymai 2012 sausio 4 d. Pažyma Nr. V7-11(1.17) (UPC, 2013-01-04) UPC
Tarptautinė konferencija „Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“ (8 val.) 2012 gruodžio 10 d. Pažymėjimas LR Seimas, ŠMM, UPC, SPPC, VšĮ „Vaiko labui“
Teorinė praktinė konferencija „Kompiuterinių technologijų taikymas mokymo procese“.

 
2012 gruodžio 12 d.  Pažymėjimas Nr. 517 LEU Ugdymo mokslų fakultetas
Projekto „Atverti Atradimų erdvę“ informacinė diena – seminaras.

 
2012 lapkričio 27 d. Kvietimas UAB "Metis Baltic"
2012-11-23 Paroda „Mokykla 2012“: edukaciniai renginiai:
Promethean sprendimo „Aktyvi klasė“ panaudojimo galimybės pamokose“;
 „Sisteminis požiūris į mokymąsi: vadovėlių komplektai, skaitmeninis turinys, metodinė pagalba mokytojui“.
2012 lapkričio 23 d. Pažyma Nr. K7-0060  UPC
Projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas, II etapas“ seminaras „Interaktyvių  lentų panaudojimas specialiųjų poreikių mokinių ugdyme“ (24 val.) 2012 spalio 10,11,22 d.

Pažymėjimas Nr. 3ESF5-105 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Seminaras „Renginių organizavimas švietimo įstaigoje: nuo idėjos iki realizavimo“ (6 val.).

 
2012 spalio 17 d.  Pažymėjimas Nr. 3025 PKTI 
Seminaras „Švietimo konsultantų pradiniam ir specialiajam ugdymui bendradarbiavimo ir metodinės-konsultacinės veiklos plėtojimas regionuose“ 2012 kovo 28-30 d. Pažymėjimas Nr. K5-12815 Ugdymo plėtotės centras
Aštuntasis Lietuvos novatoriško švietimo forumas, 8 val. 2012 vasario 24 d. Pažymėjimas Nr. KT07777 Švietimo informacinių technologijų centras
Seminaras "Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus", 24 val. 2012 vasario 20-22 d. Pažymėjimas Nr. K5-11780  Ugdymo plėtotės centras 
Konferencija "Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas" 2011 m. lapkričio 25 d. Pažyma 2011-11-25 Ugdymo plėtotės centras 
Praktiniai kino analizės ir kino kūrimo pagrindų mokymai pedagogams, 24 val. 2011 lapkričio 2-4 d. Dalyvio pažymėjimas Nr. SKC-MIK-PM-34 "Skalvijos" kino centras
Seminaras vadovėlių turinio vertintojams "Vadovėlio turinio vertinimas: recenzijos rengimas", 6 val. 2011 m. gegužės 17 d. Pažyma Nr. V7-586(1.17) Ugdymo plėtotės centras
Konferencija "APPLE technologijos mokykloje", 6 val. 2011 m. gegužės 11 d. Nr. KT 06898 Švietimo informacinių technologijų centras
IV - oji Respublikinė metodinė praktinė konferencija "Inovatyvus mokymas(is) pradinėse klasėse taikant IKT" 2011 m. balandžio 20 d. Pažyma Nr. 6896 Panevėžio pedagogų švietimo centras
Švietimo ir mokslo ministerijos viešoji konsultacija, skirta švietimo strategijai atnaujinti "Mano sėkminga patirtis Lietuvos švietimo ateičiai". 2011 m. kovo 30 d.    ŠMM
Projekto  „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus modelio išbandymas ir taikymas“ būsimųjų konsultantų mokymai. Seminaras: "Pasirengimas konsultantų praktikai", 2 dienos. 2011 m. vasario 7 - 8 d. Pažyma

Apie mokymus
Ugdymo plėtotės centras
Septintasis Lietuvos novatoriško švietimo forumas, 8 val. 2011 m. vasario
4 d.
Pažymėjimas
Nr. KT 06456
Švietimo informacinių technologijų centras
Projekto  „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus modelio išbandymas ir taikymas“ būsimųjų konsultantų mokymai. Seminaras: "Suaugusiųjų mokymas, mentoriavimas, nuotolinis mokymas: Švietimo konsultanto veiklos tikslai, turinys, vaidmenys ir metodai. suaugusiųjų mokymo teorijos. Suaugusiųjų mokymo sėkmės kriterijai. Mentoriavimo pagrindai." 3 dienos.
2010 m. lapkričio 24 - 26 d. Pažyma

Apie mokymus
Ugdymo plėtotės centras
 Vadovėlių turinio vertintojų seminaras "Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir kitos mokymo(si) medžiagos turinio vertinimas". 2010 m. lapkričio 17 d. Pažyma Nr. V7-1355(1.17)

Apie mokymus
Ugdymo plėtotės centras
Praktiniai IKT konsultantų mokymai "Microsoft įrankiai or programos švietimui", 18 val. 2010 m. lapkričio 15-16 d. Pažymėjimas Nr.KT 05879

Apie mokymus
Švietimo informacinių technologijų centras
Projekto  „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus modelio išbandymas ir taikymas“ būsimųjų konsultantų mokymai. Seminaras: "Suaugusiųjų mokymas, mentoriavimas, nuotolinis mokymas: Švietimo konsultanto veiklos tikslai, turinys, vaidmenys ir metodai. suaugusiųjų mokymo teorijos. Suaugusiųjų mokymo sėkmės kriterijai. Mentoriavimo pagrindai." 2 dienos.
2010 m. spalio 27 - 28 d.  Pažyma

Apie mokymus
Ugdymo plėtotės centras
Projekto„Standartizuotų                              mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ konsultantų/testų rengėjų mokymai; 3 dienos 2010 m. birželio 28 – 30 d. Pažymėjimas
Nr.K5-2397
Ugdymo plėtotės centras
Projekto  „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus modelio išbandymas ir taikymas“ būsimųjų konsultantų mokymai; Seminaras: "Ugdymo proceso individualizavimas ir diferencijavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą" 3 dienos 2010 m. birželio 21 – 23 d. Kvietimas Nr.17P4-256
sąrašas
Ugdymo plėtotės centras
Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ konsultantų/testų rengėjų mokymai (lektoriai – „Anglia Assessment Ltd“ ekspertai); 3 dienos 2010 m. balandžio 12-14 d. Pažymėjimas
Nr.K5-2397
Ugdymo plėtotės centras
Projekto  „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus modelio išbandymas ir taikymas“ būsimųjų konsultantų mokymai: seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradiniame ugdyme: jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų raida ir ugdymo planavimas“; 2 dienos 2010 m. kovo 31 – balandžio 1 d. Nr.V7-352 (1.17) Ugdymo plėtotės centras
III – oji respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas taikant IKT“ (t.p. skaitytas pranešimas) 2010 m. kovo 30 d. Nr. 3442,Pažyma apie pranešimo skaitymą Nr.135 Panevėžio pedagogų švietimo centras
Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ konsultantų/testų rengėjų mokymai (lektoriai – „Anglia Assessment Ltd“ ekspertai); 3 dienos 2010 m. kovo 17 - 19 d. Pažymėjimas
Nr.K5-2397
Ugdymo plėtotės centras
Šeštasis Lietuvos mokytojų novatorių forumas 2010 m. vasario 12 d. Nr. KT 04032 Švietimo informacinių technologijų centras
Projekto „Partners in Learning“  IKT lyderių mokymai; 16 val. 2010 m. vasario 10 – 11 d. Nr. KT 03843 Švietimo informacinių technologijų centras
Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ konsultantų/testų rengėjų mokymai (lektoriai – užsienio ekspertai) ; 3 dienos 2010 m. vasario 8 – 10 d. Pažymėjimas
Nr.K5-2397
Ugdymo plėtotės centras
Projekto „IKT lyderiai“ mokymai; 16 val. 2009 m. lapkričio 24 – 25 d. Nr. KT-03347 Švietimo informacinių technologijų centras
„Efektyvi vieša kalba. Tebūnie išgirsta“; 6 val. 2009 m. lapkričio 13 d. Nr.909 VPU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas
Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ konsultantų/testų rengėjų mokymai; 3 dienos 2009 m. spalio 26 – 28 d. Pažymėjimas
Nr.K5-2397
Ugdymo plėtotės centras
Projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ konsultantų/testų rengėjų mokymai; 3 dienos 2009 m. rugpjūčio 24 – 26 d. Pažymėjimas
Nr.K5-2397
Švietimo plėtotės centras
II – oji respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Komunikacinės kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse“ Panevėžyje ; 8 val. (t.p. skaitytas pranešimas) 2009 m. balandžio 8 d. Nr. 197 Panevėžio pedagogų švietimo centras
Edukacinės dalies lektorių rengimo seminaras; 16 val. (Pažymėjimas Nr.KT-02336  galioja iki 2013 m.) 2009 m. balandžio 24 d., gegužės 22 d. Nr. KT-02336 Švietimo informacinių technologijų centras
Atviros veiklos stebėjimas ir aptarimas mokykloje – VšĮ „VIMS“ – International Meridian School“ 2009 m. balandžio 2 d. Nr.18 VšĮ „VIMS – International Meridian School“